מכרז פנימי /חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון