מכרז מס' 030/2022מכרז מס' 030/2022החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מזמינה הצעות להקמת גני ילדים בבניה קונבנציונלית – בניה ירוקה ברחוב שמואל הנגיד בהרצליה- שלב ב'.קרא עוד