מכרז לרכישת, אספקת, התקנת מכרז לרכישת מוניטור STANDALONE ומתכלים לניטור pCO2 דרך העור