מכרז מוביל לרכש, התקנה ועבודות במערכות כריזה במתקנים קרקעיים