הליך הצעות מחיר 114/2021 -שירותי אספקת מים מינרלים