הפעלת תכנית סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21