מכרז למתן שירותים לוגיסטיים לאחסנה והפצה של חיסונים