מכרז מס' 1/2022 למתן שירותי פינוי באמבולנס עבור המרכז הרפואי ע”ש יהודה אברבנאל