מכרז - שירותי נופש לאנשי צבא קבע בצה"ל ועובדי מערכת הביטחון