קול קורא 4/2022 - לקבלת שירותי ייעוץ בונשא: שיווק ליווי ופיתוח כולל מתן כלים תומכים מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)