מכרז פומבי מספר 29/22דרושים אבות בית לבתי ספר, 2 משרות