אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות