להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שרוול ו/או ניפוץ לצורך חידוש צנרת ביוב ו/או ניקוז מי גשם, באתרי מכון ויצמן למדע ספק/ים זוכה/ים