מכרז להסעת עובדים, מדריכים ומרצים ממרחב הדרום ברחבי הארץ אל אתרי הדרכה ו/או חזרה