אספקה והתקנה של גנרטור וביצוע עבודות חשמל וגנרציה במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין