בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקה , התקנה והרצה ושרות תחזוקה למערכת טיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב רוקח ברמת גן