הפעלת שתי מסגרות לתקופת הקורונה לאוכלוסיות המטופלות במסגרות חוץ ביתיות שבפיקוח מינהל מוגבלויות – עבור המגזר הכ