להצבת ציוד לביצוע בדיקות קרישה, כולל אספקת ערכות בדיקה, שירות ואחזקה