מכרז להסעות תלמידים, עובדי הוראה, רווחה, סל תרבות והסעות מיוחדות