מכרז 24/2020 לביצוע עבודות הדברה של מזיקים במערכות המים והביוב של הוד השרון, במתקני התאגיד השונים ובאתרים שונים ברחבי הוד השרו ן