מכרז 2.2022 צהרונים - תשובות לשאלות הבהרה - סופי -