קול קורא לאיתור תאגידים ללא כוונת רווח לצורך גיוס תרומות למען מיזמים בעיר אשקלון