מכרז מס' 30/21 מזכיר/ה במחלקת צרכים מיוחדים אחראי/ת תחום