מכרז לאספקת שירותי הפעלת מטבחים במתקן - 'רמות' (באר שבע)     המשך...