אספקת ציוד ושירותי תקשורת לוויינית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך