מיון מוקדם- מכרז למימון, תכנון, הקמה ותפעול של פרויקט הנתיבים המהירים- כביש 5