הליך שוויוני מס’ 22/2021 – נאמן קורונה רשותי לגני –ילדים.