מכרז פומבי מס' 25/7032/03/22- למתן שירותי מיפוי בתימטרי וטופוגרפי בתחומי נמלי חיפה, אשדוד וסביבתם