29/2022 קבלת מידע לשם הכנת מכרז: הקמת פלטפורמה דיגיטלית לשיווק תיירות במרחב הכפרי