מכרז פומבי מס' 73/22 לתפקיד מנהל/ת אגף שירותים חברתיים