מכרז להקמה, תפעול ותחזוקה של עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בתחום העיר