מכרז לאספקת תכנת לומדה "הקלדה עיוורת" עבור יחידת בתי הדין הצבאיים