מכרז מסגרת לעבודות מסגרות/גדרות ושערים במוסדות החינוך וברחבי העיר דימונה