מכרז לתכנון ואספקת תיבות קלפי ומחסניות למעטפות הצבעה מפלסטיק