מכרז מס' 100046009 למתן שרותי ייעוץ וסיוע לאגף תפעול ברשות המים