מכרז מרכזי לאספקת שעוני נוכחות, מוצרים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה