מכרז למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות ושירותי תשתיות מחשוב נלווים